Czy firma potrzebuje stałego doradztwa prawniczego

Czy firma potrzebuje stałego doradztwa prawniczego Czy firma potrzebuje stałego doradztwa prawniczego? Jak się okazuje, jest wiele sytuacji, kiedy konsultacje z prawnikiem są niezbędne, jednak według sondażu Gazety Prawnej aż 80% firm nadal nie zatrudniło swojego prawnika. Oto 6 powodów, dla których mimo wszystko warto to zrobić:

1. Pracodawca nie ma wystarczającej wiedzy prawnej.

Prowadzenie własnej firmy wiąże się z zatrudnianiem pracowników, zawieraniem różnego rodzaju umów, obrotem gospodarczym, inwestycjami i tym podobnymi działaniami, które wymagają dużej znajomości prawa. Nie każdy przedsiębiorca posiada jednak na tyle wiedzy w dziedzinie prawa, by samemu poradzić sobie we wszystkich sytuacjach. Same przepisy również zmieniają się tak często, że nie sposób nadążyć za śledzeniem tych zmian przy jednoczesnym skupieniu się w 100% na biznesie. Z pewnością dużo korzystniej byłoby przekazać niektóre obowiązki prawnikowi, a samemu skupić się na zarządzaniu i rozwoju firmy.

2. Istnieje ryzyko złamania prawa.

Prowadzenie działalności na rynku zawsze wiąże się z jakimś ryzykiem. Im ryzyko jest większe, tym większa jest również potrzeba stałego kontaktu firmy z doradztwem prawnym. Podejmując więc jakąkolwiek współpracę z kontrahentem, niezbędne jest sporządzenie umowy zgodnej z prawem i zabezpieczającej interesy firmy, a także wnikliwe zapoznanie się z warunkami stawianymi przez partnera biznesowego. Nie korzystając z doradztwa prawniczego, przedsiębiorca może skazać się na popełnianie błędów bądź uchybień, które zaważą na jego dalszych działaniach. Jego obowiązkiem jest przestrzegać wszelkich praw konsumentów, aby uniknąć prawnych i finansowych konsekwencji. Jest to szczególnie istotne z uwagi na ostatnie zwiększenie kompetencji kontrolnych i sankcyjnych UOKiK.

3. Relacje pracodawcy z pracownikiem wymagają przestrzegania prawa.

Relacje zawodowe pomiędzy pracodawcą a pracownikiem również określane są przepisami prawnymi. Prawnik, posiadający wiedzę w zakresie prawa pracy, może stworzyć taką umowę, aby satysfakcjonowała obie strony, a przede wszystkim zabezpieczała interesy pracodawcy. W przypadku, gdy zaistnieje konflikt, prawnik może dążyć do ugodowego rozwiązania sporu, a jeśli będzie to niemożliwe – reprezentować pracodawcę przed sądem.
Abonament na
usługi
prawne
SPRAWDŹ

4. Kontrahent nie płaci.

W sytuacji, gdy nasz kontrahent nie wywiązuje się z warunków zawartej umowy i uchyla się od płacenia należności firmie, sprawą może zająć się doświadczony prawnik. Do jego zadań należeć będzie sporządzenie pism, pozwalających na odzyskiwanie należności, a w razie dalszych problemów – rozpoczęcie dochodzenia wierzytelności drogą sądową. Prawnik oczywiście reprezentowałby firmę przed sądem.

5. Kontrahent nie wykonał należycie usługi, a wymaga pieniędzy.

Nierzadko zdarzają się również sytuacje, w których to kontrahent domaga się od firmy pieniędzy. Często niesłusznie, za w rzeczywistości niewykonaną usługę lub wykonaną niedbale. W tym wypadku ważne jest, aby prawnik wykonał wszelkie kroki w celu ochrony prawnej pracodawcy, tak by nie pozwolić na egzekwowanie nienależnego długu.

6. Każda trudna sprawa w firmie potrzebuje prawnego wsparcia.

W czym jeszcze może pomóc prawnik? Tak naprawdę wiele bieżących spraw w firmie może wymagać jego opinii, decyzji bądź podjęcia określonych działań. Jest to dla firmy zabezpieczenie przed nieprzyjemnymi i często poważnymi konsekwencjami działania niezgodnego z prawem. Wiedza i doświadczenie w tematach związanych z prawem jest istotnie ważna w każdej firmie, ponieważ prowadzenie działalności opiera się na normach prawnych, które trzeba przestrzegać. Gdy firma ma stały dostęp do doradztwa prawniczego jej właściciel może być spokojny, iż działa zgodnie z aktualnym prawem. Nieznajomość prawa szkodzi, ponieważ brak wiedzy w tym temacie nie zwalnia nikogo z jego przestrzegania. Bardzo korzystną dla firmy, a zarazem wygodną opcją będzie podpisanie umowy z kancelarią na usługi i pomoc prawną w sytuacjach problemowych oraz w codziennym prowadzeniu firmy.

Komentarze