Zalegam z podatkami. Czy mogę rozłożyć je na raty?

Zalegam z podatkami. Czy mogę rozłożyć je na raty? Najczęściej słyszymy o zadłużeniach kredytowych i chwilówkowych. Jest wiele firm, które oferują pomoc w spłacie tych zobowiązań. Co w przypadku zaległości podatkowych? Czy są szanse na ich skuteczne zrestrukturyzowanie? Czy prawo przewiduje pomoc dla tych, którzy mają problemy finansowe? Restrukturyzacji mogą zostać poddane podatki typu:
  • CIT (podatek dochodowy od osób prawnych);
  • PIT (podatek dochodowy od osób fizycznych);
  • PIT-4 (zaliczka na podatek dochodowy odprowadzana za zatrudnionych pracowników/zleceniobiorców);
  • VAT (podatek od towarów i usług);
  • PCC (podatek od czynności cywilnoprawnych).
To nie wszystkie podatki, w przypadku których dochodzi do restrukturyzacji. Jest taka możliwość również w przypadku innych opłat należnych Skarbowi Państwa.

Czy możemy liczyć na ulgi?

Tak! To właśnie organ podatkowy, na wniosek podatnika może:
  • odroczyć termin płatności podatku, bądź też rozłożyć jego zapłatę na raty;
  • odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;
  • umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną. [§ 2. Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa.]
Odroczenia (przesunięcia terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej) można dokonać tylko wtedy, jeśli wniosek składany jest przed terminem płatności podatku.

„Przepisy prawa podatkowego przewidują możliwość przesunięcia terminu płatności podatku, jeżeli podatnik wie, iż jego sytuacja ekonomiczna nie pozwoli mu na uregulowanie całości lub części podatku w terminie.” – fragment książki „Oddłużanie – skuteczne sposoby wychodzenia z długów” Korzyściami płynącymi z odroczenia jest możliwość późniejszej zapłaty podatku, bez ryzyka wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Jest to najłagodniejsza forma pomocy oraz łatwiej jest uzyskać akceptację Urzędu Skarbowego. Istnieje również możliwość jednoczesnego wnioskowania o odroczenie terminu płatności podatku oraz rozłożenia go na raty. Ulga w postaci rat jest najczęściej stosowanym rozwiązaniem. Głównie dlatego, że obciąża budżet znacznie w mniejszym stopniu niż odroczenie terminu płatności (podatek spłacany jest od razu). Lepiej i łatwiej jest uzyskać decyzję o rozłożeniu podatku – lub jego zaległości – na raty, ponieważ rozwiązanie to jest preferowane przez organy skarbowe. W ramach tzw. układu ratalnego spłaty, maksymalny okres spłacania zobowiązania nie może przekroczyć 12 miesięcy. Chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat mediacji oraz restrukturyzacji? Zajrzyj do naszego bezpłatnego ebooka „Mediacje zobowiązań – czyli co możesz zrobić ze swoim zadłużeniem” lub poradnika „Oddłużanie – skuteczne sposoby wychodzenia z długów”.

K.P.

Komentarze