Alert Frankowy: Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE

Alert Frankowy: Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE We wrześniu br. ukazał się kolejny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczący kredytów walutowych. Nowy wyrok odbiega od wcześniejszej opinii Rzecznika Generalnego. Rzecznik sądzi, że banki – przed zawarciem umowy o kredyt – nie muszą przedstawiać wahania kursów wymiany oraz ryzyka, które wiąże się z zaciąganiem kredytu w walucie obcej. Trybunał twierdzi, że tak.

Prawo UE po stronie kredytobiorców

Nie jest to pierwszy raz, gdy Trybunał odrzuca wyjaśnienie rzecznika przychylne dla banków, które jest obce prawu unijnemu. Trybunał przede wszystkim bierze pod uwagę przepisy dyrektywy o klauzulach abuzywnych. Celem oczywiście jest ochrona kredytobiorcy, który jest stroną słabszą. Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku w sprawie C-186/16 podkreślił, że instytucja finansowa udzielająca kredytu w walucie obcej, musi zapewnić kredytobiorcy informacje wystarczające do podjęcia przez niego świadomych i rozważnych decyzji. Informacje te muszą dotyczyć nie tylko możliwości wzrostu lub spadku wartości waluty, w jakiej udzielono kredytu, ale również wpływu na spłaty wahań kursowych oraz wzrostu stopy procentowej tej waluty.  Komunikat prasowy Trybunału Sprawiedliwości UE

Spotkania Frankowiczów

Rzecznik Finansowy i Rzecznik Praw Obywatelskich kontynuują wspólną akcję informacyjną dla posiadaczy kredytów „frankowych”. Ostatnie spotkanie miało miejsce w Łodzi 10 października. Kolejne odbędą się 9 listopada w Poznaniu oraz 4 grudnia br. w Olsztynie.

Masz problem ze swoim kredytem frankowym? Zgłoś się do nas! Za darmo przeanalizujemy Twoją umowę kredytową.

K.P.

Komentarze