Czego nie wolno windykatorowi?

Czego nie wolno windykatorowi?

Wielu z Was pisze do nas pytając o to, jakie uprawnienia ma windykator i czy może nachodzić Was w miejscu pracy. Co tak naprawdę może zrobić, by odzyskać pieniądze od osoby zadłużonej? Z pewnością wszystkie możliwe metody nie są dozwolone.

Co może zabrać komornik?

Co może zabrać komornik?

Komornik jest funkcjonariuszem publicznym, który działa przy sądzie rejonowym. Do jego zadań należy m.in. wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, poszukiwanie majątku dłużnika na zlecenie wierzyciela oraz wykonywanie innych tytułów wykonawczych i egzekucyjnych. Wizja komornika nie jest przyjemna dla wszystkich, którzy zalegają ze spłacaniem długów. Co możemy stracić, gdy do naszych drzwi zapuka komornik?

Co to jest skip tracing?

Co to jest skip tracing?

Chciałbyś odzyskać swoje pieniądze, ale nie możesz zlokalizować dłużnika? Kontrahent nagle zniknął i nie pozostawił żadnych wskazówek, dzięki którym można go namierzyć? Jego majątek rozpłynął się w powietrzu? Po pomoc zgłoś się do skip tracera.

Jak odzyskać dług od osoby prywatnej?

Jak odzyskać dług od osoby prywatnej?

Każdy z nas może udzielić osobie prywatnej pożyczki. Niestety, również każdego z nas może dotknąć problem z wyegzekwowaniem zwrotu należności. Windykacja w takim przypadku jest zwykle trudniejsza i zajmuje więcej czasu niż wtedy, gdy mamy do czynienia z podmiotem gospodarczym. Co należy zrobić w takiej sytuacji?

Pierwsze kroki w windykacji

Pierwsze kroki w windykacji

Masz problem z odzyskaniem należności od swojego dłużnika? Nie wiesz od czego zacząć i jak to zrobić? Czasem do uregulowania zaległości wystarczy samo wezwanie do zapłaty, innym razem musisz podjąć wiele czynności, z którymi będzie wiązać się strata twojego czasu i pieniędzy.

Co może windykator terenowy?

Co może windykator terenowy?

Windykacja terenowa jest drugim rodzajem windykacji bezpośredniej, zaraz po windykacji telefonicznej. Polega ona na odwiedzeniu dłużnika i wynegocjowaniu warunków spłaty zadłużenia. Często słyszy się o nadużyciach stosowanych przez windykatorów, takich jak nieustanne nachodzenie, bądź straszenie prokuraturą, czy też sądem. Pada zatem pytanie: jakie są prawa windykatora, a jakie obowiązki?

Dlaczego warto zlecić sprawę windykatorowi?

Dlaczego warto zlecić sprawę windykatorowi?

Wiele osób boryka się dzisiaj z problemem niespłaconych należności. Jest to niewątpliwie duża komplikacja dla obu stron: pożyczającego i dłużnika. Mimo polubownych starań wierzyciele często nie potrafią odzyskać długu, a nie chcą zatrudniać windykatora, wobec czego sytuacja staje się patowa. Pojawia się pytanie: Czy warto zlecić windykację windykatorowi?

Dlaczego raporty gospodarcze są ważne?

Dlaczego raporty gospodarcze są ważne?

Chlebem powszednim w handlu jest ryzyko. Nie można go całkowicie uniknąć. Można natomiast zoptymalizować jego zakres i zabezpieczyć się przed skutkami – tam gdzie jest to możliwe. Jednym ze sposobów są działania windykacyjne, czyli między innymi sporządzenie raportu gospodarczego.

Na czym polega praca windykatora?

Na czym polega praca windykatora?

Panuje wiele stereotypów dotyczących zarówno windykatora, jak i jego pracy. Większość Polaków uważa, że windykator to rosły, postawny mężczyzna, którego wygląd, jak i jego działania mają na celu zastraszenie dłużników i uzyskanie od nich (choćby siłą) należności. Są to jednak niesłuszne przekonania. Na czym zatem polega windykacja?