Jak działa BIK?

Jak działa BIK? Pewnie wielu z Was zastanawia się po co jest BIK, jak funkcjonuje i skąd on wie o każdej naszej aktywności kredytowej? Odpowiedź dla jednych może być oczywista, a dla drugich zadziwiająca. Do zadań Biura Informacji Kredytowej należy gromadzenie i udostępnianie danych, które dotyczą kredytowego zaangażowania klientów. Znajdują się w nich informacje dotyczące prawidłowo spłacanych, jak i niespłacanych zobowiązań wobec banków. Potrzebne są one do weryfikacji danej osoby w momencie, gdy stara się o kredyt.

Wniosek kredytowy początkiem historii

Po złożeniu wniosku bank sprawdza historię kredytową aby zweryfikować, czy wcześniej korzystaliśmy z kredytu. Jest to pierwszy krok do sprawdzenia zdolności kredytowej. Każdy wniosek jest odnotowywany w rejestrze BIK, nawet wtedy, gdy nie otrzymamy kredytu. O wszystkich wnioskach kredytowych, jakie złożyliśmy do tej pory dowie się każdy bank, w którym będziemy starać się o kredyt. Na podstawie tych informacji ocenia się ryzyko kredytowe.
„Jeśli odstęp pomiędzy złożeniem dwóch wniosków kredytowych w różnych bankach był niewielki, drugi bank na Twojej liście potencjalnych kredytodawców może założyć, że otrzymałeś kredyt w pierwszym banku. Może to obniżyć Twoją zdolność kredytową. Jeśli kolejny bank widzi kilka złożonych wniosków ma prawo podejrzewać, iż poprzednie banki, w których wnioskowałeś o kredyt, z jakiegoś powodu nie zdecydowały się na jego udzielenie.” – pisze Biuro Informacji Kredytowej
  Do rejestru BIK trafiają wszystkie dane, bez względu na terminowość spłat i kwotę kredytów. Przekazywane są nie tylko informacje o aktualnej spłacie rat, lecz również o zakupach na raty, debecie na koncie, czy kartach kredytowych.

coring bik - inf

Scoring BIK

To metoda punktowej oceny ryzyka kredytowego. Punkty wyliczane są na podstawie danych o kliencie. Pochodzą one z informacji przekazywanych przez banki i SKOK-i – w przypadku BIK. Ważnymi elementami przy wyliczaniu oceny punktowej przez biuro kredytowe jest m.in. opóźnienie w spłatach kredytów. Klient, który zawsze spłacał terminowo wszystkie raty i pierwszy raz opóźnił spłatę, to jego ocena punktowa obniży się bardziej niż u osoby, która nie spłaca kilka miesięcy swojego zobowiązania. Scoring pozwala na szybką i precyzyjną ocenę ryzyka kredytowego. Dzięki niemu klienci czekają krócej na rozpatrzenie wniosku o kredyt. Banki i SKOK-i korzystające z tej metody obniżają koszty procesu podejmowania decyzji kredytowych, a w zamian oferują swoim klientom atrakcyjniejsze warunki kredytowe. Co oznacza wyższa ocena punktowa? To, że jako klient będziesz postrzegany przez bank jako bardziej wiarygodny. Będzie mniejsze prawdopodobieństwo, że przestaniesz spłacać swoje zobowiązania finansowe. A co z osobami, które mają niski scoring? Jeśli wszystkie zadłużenia zostaną uregulowane, to już po trzech latach opóźnienie bądź zaległość przestanie obniżać ocenę punktową.

K.P.

Komentarze