Jak sprzedać zadłużoną nieruchomość?

Jak sprzedać zadłużoną nieruchomość?

Polacy zaciągają coraz więcej kredytów, również hipotecznych, a koszty codziennego życia wzrastają. Część osób ma więc poważny problem ze spłatą zadłużenia. Wierzyciele mogą starać się odzyskać swoje pieniądze zajmując nieruchomość dłużnika – zostaje ona wtedy wystawiona na licytację komorniczą. Jak poradzić sobie w takiej sytuacji? Czy zadłużoną w ten sposób nieruchomość można sprzedać?

Zajęcie nieruchomości jako sposób odzyskania długu przez wierzyciela.

Kiedy właściciel mieszkania ma długi i nie spłaca swoich zobowiązań, wierzyciel ma prawo dochodzić swoich roszczeń za pośrednictwem sądu. W momencie, gdy wierzyciel uzyska prawomocny tytuł wykonawczy, sprawę przejmuje komornik. Początkowo ma on obowiązek poszukiwać skutecznego sposobu na ściągnięcie długu najmniej dolegliwego dla dłużnika. W przypadku posiadania nieruchomości wierzyciel dąży do szybkiego i efektywnego zaspokojenia swojego roszczenia właśnie lokalu mieszkalnego.

Co to oznacza? Komornik wyśle dłużnikowi ostateczne wezwanie do zapłaty długu, dając mu na to dwa tygodnie. Po wezwaniu dłużnika do zapłaty komornik wysyła również wniosek o dokonanie wpisu o wszczęciu egzekucji w księdze wieczystej nieruchomości. Nieruchomość jest uznana za zajętą w chwili dostarczenia wezwania dłużnikowi lub, jeśli wezwanie do niego nie trafi, w momencie zamieszczenia wpisu w księdze wieczystej.

   

Procedura licytacji komorniczej nieruchomości

Jeśli w czasie dwóch tygodni nie uregulujemy długu, komornik dokona opisu i oszacowania wartości nieruchomości oraz wyznaczy termin licytacji, ogłaszając go przez publiczne obwieszczenie.

Procedura związana z licytacją komorniczą nieruchomości jest skomplikowana, kosztowna i uciążliwa dla dłużnika. Obwieszczenie na temat licytacji jest publiczne i dostępne w internecie, a dłużnik narażony jest na wizyty osób zainteresowanych kupnem mieszkania, które w wyznaczonych terminach mogą przychodzić je oglądać.

Cena wywołania, czyli najniższa suma, za jaką można nabyć nieruchomość na pierwszej licytacji to 3/4 sumy oszacowania. Jeśli podczas pierwszej licytacji nikt nie zakupi nieruchomości, komornik wyznacza termin drugiej licytacji. Wtedy cena wywołania wynosi już tylko 2/3 (60%) sumy oszacowania. Nietrudno zauważyć, że nieruchomości na licytacji komorniczej sprzedawane są po mocno zaniżonej cenie.

Po skutecznej licytacji komornik przystępuje do wykonania eksmisji na wniosek nowego właściciela nieruchomości. Przepisy prawa dają jednak dłużnikowi szanse na uniknięcie strat związanych z licytacją komorniczą mieszkania. Jeśli bowiem dług zostanie uregulowany przed wyznaczona licytacją, egzekucja zostanie umorzona.

Jak sprzedać zadłużone mieszkanie?

Zadłużone mieszkanie można całkowicie legalnie sprzedać – z zyskiem zarówno dla sprzedającego, jak i dla wierzyciela. Szkopuł w tym, by działać jak najszybciej. Najlepiej dokonać tego jeszcze przed rozpoczęciem licytacji komorniczej, jednak nawet zajętą nieruchomość wciąż jeszcze można sprzedać.

Jeśli masz problem ze spłatą długu…

W razie zaległości w spłacie rat kredytu hipotecznego lub problemów ze spłatą długów, gdy wierzyciel chce zająć naszą nieruchomość, mamy prawo sprzedać zadłużone mieszkanie. W przypadku kredytu hipotecznego, gdy bank wpisany jest do księgi wieczystej nieruchomości, należy wystąpić o odpowiednie dokumenty i z pomocą prawnika podpisać ugodę z bankiem. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży mieszkania w pierwszej kolejności zostają przeznaczone na spłatę długu – resztę sprzedający zostawia dla siebie.

Jeśli wierzyciel wszczął postępowanie w Twojej sprawie…

Najlepiej jest sprzedać nieruchomość jeszcze zanim dojdzie do licytacji komorniczej. Jeśli otrzymaliśmy już od komornika pismo zawiadamiające o wszczęciu egzekucji, wykorzystajmy dwutygodniowy okres, który mamy na uregulowanie długu i spróbujmy tego dokonać. Będzie to wymagało dopełnienia formalności, jednak współpraca z odpowiednimi pośrednikami pozwoli nam szybko i bezpiecznie sprzedać nieruchomość i uniknąć kosztów związanych z dalszym postępowaniem egzekucyjnym. Mamy prawo sprzedać mieszkanie w porozumieniu z wierzycielem i komornikiem również później, przed upływem terminu licytacji.

Gdzie szukać pomocy?

Pomocy należy szukać tylko u firmy, która zajmuje się oddłużaniem i ma doświadczenie w negocjowaniu warunków spłaty z wierzycielami. Niezależnie od tego, czy masz zaległości w spłacie kredytu i obawiasz się, że wierzyciel upomni się o Twoją nieruchomość, czy też Twoje mieszkanie zostało już zajęte, zachowaj spokój i podejmij racjonalne, lecz zdecydowane działania. Z naszą pomocą szybko, bezpiecznie a przede wszystkim korzystnie sprzedasz zadłużoną nieruchomość.

Chcesz sprzedać mieszkanie i pozbyć się długów? Skontaktuj się z nami – wypełnij formularz lub zadzwoń. Przeanalizujemy sytuację i sprzedamy Twoją nieruchomość szybko i z zyskiem.

   

Komentarze